lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen för Bioteknik deltar aktivt i undervisningen på grundnivå inom Bioteknikprogrammet samt det internationella mastersprogrammet i Bioteknik vid Lunds Tekniska högskola, LTH. Avdelningen ansvarar för åtta kurser på grundnivå.

Prof. Rajni Hatti Kaul är programkoordinator för det internationella mastersprogrammet i Bioteknik samt programansvarig för Bioteknikprogrammet vid LTH.

Avdelningen ger också två fristående kurser som är öppna för alla med rätt bakgrund, "Entreprenörskap inom Bioteknik" och "Grön kemi och Bioteknik".